Hindi na sana ako magsusulat tungkol sa Philippine election 2022 kasi marami nang nagpahayag ...

Read More

Lumabas sa Facebook memories ko yung pinost ko nung 2014, yung dream vision board ...

Read More

Last Friday, March 12, 2021, nagka-surprise exam ulit ako sa buhay from my greatest ...

Read More

Happy new year!Eto mas maganda: Happy New YOU! Siguro marami ka ring inaasam na ...

Read More

Dear Corona,Thank you for being our greatest teacher.We know that you came to teach ...

Read More

“Nasa huli ang pagsisisi.” Eto yung napatunayan ni Bronnie Ware sa walong taong pakikisalamuha ...

Read More