2014, wala rin akong income nun. Nag-resign kasi ako sa trabaho at nag-full time ...

​Read More

Thaaaank you... Thaaaaank you... Ambabait ninyo, thank you!Sounds familiar?Ngayon, bihira mo nang maririnig ang ...

​Read More