October 9

ACIM Self-Study: Wholeness and Spirit

0  comments

³While you believe you are in a body, however, you can choose between loveless and miraculous channels of expression. (ACIM, T-1.V.1:3)

Sabi sa A Course in Miracles, yung body raw natin ay learning aids para matutunan natin yung miracles.

Ang body raw ay channel of expression either for love or sin, na napag-alaman natin na lack of love sa previous topic.

²God is not partial. ³All His children have His total Love, and all His gifts are freely given to everyone alike. (ACIM, T-1.V.3:2-3)

Walang pinapanigan ang Diyos. Walang special, lahat equal.

Yung pagmamahal Niya sa atin ay wagas at lahat tayo ay deserving, worthy of God’s love.

⁷If they believe they are deprived of anything, their perception becomes distorted. (ACIM, T-1.V.3:7)

Pero kung hindi ganun ang tingin mo sa sarili mo o sa ibang tao, kung pakiramdam mo ay may kakulangan sa’yo, nagkakasala ka – sala ng paningin.

‘Lam mo ba? Bukod sa lack of love, ang isa pang ibig sabihin ng sin ay miss the target.” Magmi-miss ka talaga pag sala ang paningin mo.

Whatever is true is eternal, and cannot change or be changed. ²Spirit is therefore unalterable because it is already perfect, but the mind can elect what it chooses to serve. (ACIM, T-1.V.5:1-2)

Yung truth ay hindi nagbabago at hindi mababago forever. Ang pwede lang magbago ay yung pag-iisip natin about the truth.


Ang article na 'to ay part ng A Course in Miracles (ACIM) Self-Study SeriesGo to main page >>

Sign up below to receive the lessons straight to your e-mail.

live love laugh ebook pack
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Tags

acim self-study


You may also like

>