February 5

ACIM Self-Study: The Decision for God

0  comments

⁵You are His care because He loves you. ⁶His Voice reminds you always that all hope is yours because of His care. ⁷You cannot choose to escape His care because that is not His Will, but you can choose to accept His care and use the infinite power of His care for all those He created by it. (ACIM, T-5.VII.1:5-7)

God loves you. God loves all of us.

Kung hindi natin yun nararamdaman, yun ay dahil sa ego na humaharang sa pagmamahal na yun. Dahil sa mga negative beliefs at maling perception.

Kung gusto natin maramdaman yung love ni God, mahalin natin yung ating sarili.

Yung love of God at love of self ay parehas lang.

Pero Kyah Fred, kung love tayo ni God, bakit hinahayaan Niya yung suffering sa mundo? At yung mga masasamang tao?

Una, walang “masamang” tao. Pero may tao na nakakagawa ng “masamang” gawain. Yung “masama” ay judgment yun sa perception ng ego. Pero sa perception ng soul natin, lahat ng experiences ay neutral.

Yung mga suffering naman ay mga challenges na kasama sa plano ng soul before nag-incarnate dito sa mundo. Merong tinatawag na “soul plan” at “soul contracts” na nakatakdang mangyari dahil may mga kalakip na lessons yun na gustong malaman ng soul natin.

⁴Unless the healer heals himself, he cannot believe that there is no order of difficulty in miracles. ⁵He has not learned that every mind God created is equally worthy of being healed because God created it whole. (ACIM, T-5.VII.2:4-5)

Heal your mind ang panawagan sa atin ng A Course in Miracles. At sinasabi sa atin na we are worthy of healing kasi lahat tayo ay part nung One Mind of God.

²God commended His Spirit to you, and asks that you commend yours to Him. ³He wills to keep it in perfect peace, because you are of one mind and spirit with Him. (ACIM, T-5.VII.3:2-3)

God is with us in spirit. Yung Holy Spirit ang nagpapaalala ng presence of God na yun sa atin.

Eto yung sinabi ni Jesus noon na “into your Hands, I commend my Spirit.” Ina-affirm niya yung Oneness natin with God in mind and in spirit. Eto nga yung tinatawag nating Atonement (At-one-ment).

Whenever you are not wholly joyous, it is because you have reacted with a lack of love to one of God’s creations. (ACIM, T-5.VII.5:1)

Ano ulit yung lack of love? Fear.

Pag hindi tayo masaya, yun ay dahil ang perception natin ay base sa fear.

So kailangan lang ay i-shift natin yung perception natin sa love. Yung shift na yun from fear to love ay ang tinatawag na miracle.

²Perceiving this as “sin” you become defensive because you expect attack. ³The decision to react in this way is yours, and can therefore be undone. ⁴It cannot be undone by repentance in the usual sense, because this implies guilt. ⁵If you allow yourself to feel guilty, you will reinforce the error rather than allow it to be undone for you. (ACIM, T-5.VII.5:2-5)

Yung lack of love ay hindi natin pagkukulang. Wala tayong kakulangan. Nagkakamali lang yung perception natin kaya tingin natin ay meron.

So ‘wag na ma-guilty, okay? Kasi walang reason para ma-guilty.

Humingi tayo lagi ng assistance at guidance sa Holy Spirit para maitama yung perception natin.

³Therefore, the first step in the undoing is to recognize that you actively decided wrongly, but can as actively decide otherwise. ⁴Be very firm with yourself in this, and keep yourself fully aware that the undoing process, which does not come from you, is nevertheless within you because God placed it there. (ACIM, T-5.VII.6:3-4)

Para mangyari yung shift in perception, kailangan muna ay magkaron tayo ng awareness. Kasi no awareness, no change.

Hindi natin maitatama yung kamalian kung hindi tayo aware na mali pala yun.

Don’t worry kasi napapraktis ‘to. Sa una, challenging talaga kasi binabago natin yung “wiring” ng utak natin. Parang nag-aaral tayo ng bagong language.

Pero habang tumatagal, dumadali na siya kasi lumalawak na yung awareness natin. Kung magkamali man tayo, mabilis na nating naitatama. Syempre, with the guidance of the Holy Spirit.

⁶Say this to yourself as sincerely as you can, remembering that the Holy Spirit will respond fully to your slightest invitation:
⁷I must have decided wrongly, because I am not at peace.
⁸I made the decision myself, but I can also decide otherwise.
⁹I want to decide otherwise, because I want to be at peace.
¹⁰I do not feel guilty, because the Holy Spirit will undo all the consequences of my wrong decision if I will let Him.
¹¹I choose to let Him, by allowing Him to decide for God for me.(ACIM, T-5.VII.6:6-11)

So eto yung ilang mga reminders sa atin ng Holy Spirit:

  • Kapag hindi tayo at peace, ibig sabihin wrong decision
  • Kapag wrong decision, pwedeng baguhin yung decision
  • Piliin yung decision na makakapagbigay sa’yo ng peace of mind
  • Walang reason para ma-guilty, kasi pwede laging maitama ang wrong decision sa gabay ng Holy Spirit
  • Maging willing to commend your spirit, meaning i-align yung thinking natin with the Holy Spirit

Ayan, remember na lahat ng kamalian ay naitatama. Kahit yung past, pwedeng maitama ng present pag naitama na natin yung ating perception.


Ang article na 'to ay part ng A Course in Miracles (ACIM) Self-Study SeriesGo to main page >>

Sign up below to receive the lessons straight to your e-mail.

live love laugh ebook pack
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Tags

acim self-study


You may also like

>